START

Välkommen till oss!


'Kvalite' före 'kvantite' i kombinaton med hållbarhet och god hälsa är vår utgångpunkt i allt vi gör. Hästarna är alltid i fokus och vi månar om våra värdeord gentemot varandra, omtänksam, glädje lärande i vardagen och säkerhet.


Vi erbjuder ett fåtal lite mer exklusivt fullservicekoncept med uppstallning och dressyrträning på vacka Skoby gård. Vi är ett likasinnat härligt glatt gäng från MSVB nivå och uppåt med god sammanhållning där vi stöttar och lär av varandra i med som motgång. 


Catta Segerheim tar emot din häst i utbildning och hjälper till med försäljning av din häst. Vi har även ofta ett antal egna unghästar i utbildning som senare matchas mot ny ägare.


Catta, certifierad dressyrtränare med GP erfarenhet och dressyrdomaraspirant, erbjuder ekipage från msvb nivå och uppåt träning på Skoby hästgård. 


Vi är återförsäljare av Saracens foder och Mustang stallpellets.


Varmt välkomna till oss!

"Hållbara glada hästar och ryttare"


Följ oss på instagram!